logo www.psycho-lab.com.pl

PSYCHO - LAB
PSYCHOLOGICZNE CENTRUM
Diagnostyczno - Terapeutyczno - Badawcze

58-300 Wałbrzych; ul: Aleja Wyzwolenia 9a/4

O NASZYM CENTRUM PSYCHO - LAB

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Psychologiczne Centrum Diagnostyczno – Terapeutyczno – Badawcze „PSYCHO-LAB” powstało z myślą świadczenia profesjonalnych usług psychologicznych, proedukacyjnych i terapeutycznych, świadczonych w oparciu o dziedzinę psychologii, psychoterapii oraz nauki pokrewne.

Nasze działania skierowane są do osób indywidualnych, firm, a także do klientów biznesowych.

Gwarantujemy, że nasze metody pracy zadowolą nawet najbardziej wymagającej osoby.

Nam możesz zaufać - obowiązuje nas ochrona danych osobowych. Zapewniamy Państwu całkowitą dyskrecję.

...zobacz Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Art.14.

  1. Psycholog ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z klientem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.
  2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie
  3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
    1. poważnie jest zagrożone zdrowie, życie klienta lub innych osób,
    2. tak stanowią ustawy

LUDZIE W FIRMIE PSYCHO - LAB

Założyciel i właściciel firmy: Marcin Jasiński

Założyciel firmy Psycho-lab: Marcin Jasiński

Jak już pisałem... nazywam się Marcin Jasiński i jestem właścicelem firmy, jestem też psychologiem. Ukończyłem psychologię na Uniwersytecie Opolskim. Ponadto zdobyłem dyplom Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytutu Psychologii Stosowanej w zakresie Psychologii Transportu.

Posiadam doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi oraz grupami.

dodam że: od kilku lat wzbogacam swoje umiejętności psychologiczne i terapeutyczne, kończąc rekomendowane szkolenia i kursy specjalistyczne.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce.

Swoją pracę wzbogacam stałą superwizją, prowadzoną przez dyplomowanych superwizorów w ramach nurtu eklektycznego.